Estudiem i definim els productes depenent del seu públic objectiu i el canal de difusió al que van destinats.